TM NO TR VINH

1

Tr Vinh đi chợ ba nh lng

Tinh sương thc sm r tht đng

Nhp guc khua dn như pho Tết

Gi sm nh lay o la hng

2

Tr Vinh đi hc trưa nng vng

nh dương treo nn ng min man

C trng mi tc huyn bung xo

Ước vng tương lai đẹp huy hong

3

Tr Vinh tha thưt dưi Hng Me

o trng trinh nguyn v rt r

Bng nh chn chim xo xc l

Tiếng ht sơn ca ru rt v

4

Tr Vinh đi do mt Cy Du

Thp thong Sn Bay nhng cnh tu

Mơ ưc mai sau thnh l th

Gt sen đt bưc bến b no?

5

Tr Vinh phng Honda tht mau

Hong hn chm chm xung Cu Tu

nh mt ru hn trong điệu nh

Cung mi đeo đẳng khi tnh su

6

Tr Vinh cm tri Ao B Om

Gi t quyến luyến khc Shalom

Nghe như du t thn phiu lng

Bt ngtbng khung to mt vm

7

Tr Vinh ng sm lc đm vo

Để đắm say trong gic mng đo

Rm mi h hng bung mong đi

m ptưng tiu bng dng no?

8

Tr Vinh th th tiếng yu đương

Xin  bn nhau khp no đường

Pht giy m m tri qua chng

D cch xa ri vn nh thường

Tr Vinh 1967