Nhật ký năm 2022


Ngày 1 tháng 1 năm 2022THÂN CHÚC NGƯỜI THÂN, BẠN BÈ VÀ HỌC TRÒ CŨ CỦA TÔI MỘT NĂM MỚI DƯƠNG LỊCH HẠNH PHÚC, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Ngày 19 tháng 1 năm 2022