Dáng hoa trong chiến cuộc

 

 

FemmeSoldat.jpg

Em là cô gái Ukraine

Tuổi trăng tṛn lẻ chưa nên vợ chồng

Giận quân xâm lược cuồng ngông

Xung phong ra trận má hồng kém ai

Thương dân đang chịu kiếp tai

Cửa nhà tan nát bởi loài hung quân

 

VilleDetruite.jpg

 

Bao nhiêu người đă thiệt thân

V́ dân trừ bạo bất cần tử sinh

Tên em ghi đậm sử xanh

Ngàn năm em vẫn rạng danh nữ hùng

Hôm nay ghi vội vài ḍng

Ngợi ca nhi nữ một ḷng hy sinh

Một mai đất nước thanh b́nh

Em về sống với gia đ́nh an vui

 

Huỳnh Công Ân

Montreal, 22/3/2022