Chương 7- Cuộc đổi đời: 11 năm ở li Vit Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975

 

Ngày 1 tháng 5 năm 1975, một ngày sau khi Chánh Ph Cách Mng Lâm Thi Cng Ḥa Min Nam Vit Nam làm ch Sài G̣n th́ y ban Quân Qun Sài G̣n Gia Định kêu gi các công chc chế độ cũ đến tŕnh din ti nhim s ca ḿnh. Tôi đến Trung Tâm Giáo Dc Hng Bàng vi tâm trng hoang mang cũng như các đồng nghip khác. Tht ging như  hai câu thơ Kiều:

Bó thân v vi triu đ́nh,

Hàng thn lơ láo phn ḿnh ra đâu?

Không thy các giáo sư của phái b văn hóa Pháp đến tŕnh din, th́ ra h là công dân Pháp đâu có b ràng buc bi nhũng quy định dành cho công chc người Vit như chúng tôi. Mi người tp trung trong pḥng giáo sư, có c hai anh ch lao công trong trường tham d. Không khí tht nng n. Có mt người đàn ông và mt người đàn bà l mt mc đồ b đội ngi bàn ch ta. H t gii thiu là người ca cách mng đến tiếp qun trường . Sau mt hi nói v chính sách ca Chánh Ph Cách Mng, h phân công cho mi người. Ch Bùi Th Mnh, giáo sư Triết, em ca bà Bùi Th Mè, th trường trong Chánh Ph Cách Mng làm trưởng ban điều hành trường thay anh  Lâm Vơ Qunh , anh này được giao ph trách ban đời sng (như ban tiếp liu), tt c giáo sư được gi li là giáo viên. Trong h thng giáo đục trước đây ca min Nam th́ ch có người dy tiu hc được gi là giáo viên (instituteur), c̣n nhng người dy bc trung hc, cao đẳng và đại hc đều được gi là giáo sư (professeur). Dĩ nhiên ai ny đều cm thy hơi buồn ḷng.

Hai cán b tiếp qun cho biết ngày hôm nay là ngày l Lao Động, ngày l ln nht đối vi hai giai cp công, nông nên nhà trường có t chc mt cuc biu t́nh và diu hành (din hành) quanh khu ph . Các giáo viên ca trường phi tham gia để xin dương ư nghĩa của ngày lđồng thi vn động mt s dân (đa số là thương, phế binh VNCH) đang trú ng trong nhng căn cḥi bên l đường phía sau trường v quê lao động.

Nhng ngày sau, chúng tôi đến trường làm nhng vic như nhặt rác, quét dn..vi áo sơ mi bỏ ngoài qun, chân mang dép đối vi nam giáo viên, c̣n n giáo viên th́ qun đen, áo bà ba. Ch Mnh ngày trước thuc đợt sng mi, áo dài màu hay bông, tay raglan, đi xe hơi dạy hc. Nay th́ ch cũng mặc áo bà ba,  qun đen đi xe đạp. Nghe nói chng ch là bác sĩ Trâm được y Ban Quân Qun c làm giám đốc bnh vin Nhi Đồng.

Ch Mnh cho tt c giáo viên làm mt bn khai lư lch. Khi đọc bn khai ca tôi ch nói: "ngch trt ca anh là giáo sư trung học đệ nh cp thượng hng hng tư à? Sao anh dy hc có mười năm mà lên nhanh vy. Tôi mi có hng ba". Tôi nh thm: "Ch ơi, nay đổi đời ri, bây gi ch là xếp ca tôi".

Ngày 23 tháng 6 năm 1975, các sĩ quan VNCH ở  Sài G̣n t thiếu úy đến đại úy phi tŕnh din đi học tp ci to và được hướng dn bng thông báo trên đài phát thanh cũng như các loa phường là phi mang giy bút, qun áo, vt dng cá nhân, lương thực  đủ dùng trong 10 ngày.  Các sĩ quan cấp tá và tướng được hướng dn mang đồ dùng cho mt tháng. Ai ny tin tưởng rng ḿnh s đi học tp mt thi gian ngn ri được tr v gia đ́nh v́ trước dó các h sĩ quan và binh lính ch hc tp trung ci to có 3 ngày ti ch,

Bui chiu hôm đó v tôi ch tôi bng xe Honda vào tŕnh din trường Pétrus  Kư vi nhng th lnh knh d trù cho 10 ngày. Khi t gi chúng tôi hn gp li trong hơn một tun na. Nhng người đi tŕnh din hc tp được cho vào các lp hc chn mt ch để ngh ngơi. Lát sau có xe ca nhà hàng Đồng Khánh đến đem cơm chiều cho chúng tôi. Ai ny đều hân hoan v́ đi học tp mà được ăn nhà hàng và tin rng sáng mai s bt đầu hc tp ti đây. Đêm hôm đó tri mưa tầm t như báo hiu mt ngày mai vô định.

Hai ngày ti trường Pétrus Kư  tôi không thy ǵ thay đổi : chúng tôi vn ngi t tp tán gu và ch đợi gi cơm. Có người bo dn đến hi thăm các anh b đôi canh gác trong trường th́ các anh y ch lc đầu tr li là không biết ǵ.

Đêm th ba, chúng tôi nghe tiếng xe hơi rầm rp  ngoài cng. Mt lát sau các  anh b đội vào tng pḥng gi tên tng người ri dn ra xe molotova ph bt bít bùng. Đoàn xe di chuyn qua các đường trong thành phđi về hướng nào chúng tôi không biết. Không ai dám d bt xem ḿmh b ch đi đâu v́ có hai anh b đội mang AK ngi đàng sau. Độ hai tiếng sau, có anh ngi cnh tôi bo dn d hé tm bt lên, tôi nh́n qua trông thy tri đang tờ m sáng và xe đang chạy ngang mt sp báo có hai cô gái mc đồ b đang nói chuyn vi nhau. Anh này nói kh vi tôi: Tây Ninh. Tht vy chúng tôi được ch ti phi trường Trng Ln, Tây Ninh.

Ri  qua hai năm ba tháng tôi tri qua nhiu tri ci to: Trng Ln, Long Khánh, Ka Tum và cui cùng là Hàm Tân trước khi được th ra.

Đầu tháng 9 năm 1977, trong trại hc tp chúng tôi có mt s sĩ quan biệt phái gc giáo chc được th ra trong đó có anh Nghiêm Dũng cùng qun 4 vi tôi, anh Vân người nu ăn chung với tôi trong tri . Tôi nghe nói  giáo chc được th v sm và được cho dy hc li v́ các trường hc thiếu thy giáo. Trước đó cũng có mt s bác sĩ được th v làm vic trong các bnh vin. V́ vy tôi hy vng ḿnh cũng sắp sa được th ra.

Vài tun sau, tôi và mt s người khác được th. Chúng tôi ra khi cng tri và băng qua quốc l vào mt xóm nhà đối din vi tri . Chúng tôi vào mt quán ăn làm mt chu  no bng và khoái khu để bù li nhng ngày thiếu thn trong tri. Xong, chúng tôi đón xe đ̣ v Sài G̣n. Nhng người khách trên xe nhn ra ngay chúng tôi là nhng người đi học tp ci to va được th v. Tôi xung xe trên đường Trn Quc Ton và gi xe xích lô máy v nhà qun 4.

Tôi v đến nhà trong s vui mng bt ng ca gia đ́nh, nht là v tôi. Nàng đă dn con tôi đi thăm nuôi và gp tôi tri Katum và tri Hàm Tân, nhưng lần này nàng mi tin rng ln gp g này s không c̣n phi bn rn chia tay na. Và thng con chưa đầy hai tui ca tôi s biết rơ người cha ca nó là ai không như trong những ln đi thăm nuôi, ming nó kêu ba ơi nhưng không biết ba nó là ai trong s nhng người hc tp ci to chung quanh nó.

Công vic đầu tiên tôi phi làm là đi tŕnh din công an khu vc khu ph tôi. Sau đó, qun có mt bui tâp trung các người va được th ra t tri ci to để nói chuyn ti rp Nam Tiến. Chúng tôi rt lc quan khi nghe cán b thuyết tŕnh viên nhn mnh trong bài nói chuyn: "chúng tôi là nhng người ch biết đi chiến đấu không có tŕnh độ văn hóa, k thut, khoa hc như các anh v́ vy chính nhng người có tŕnh độ như các anh s là nhng người cn thiết để xây dng đất nước sau này".

Vài ngày sau, thành ph t chc mt lp hc tp chính tr cho các giáo chc là sĩ quan biệt phái ti trường Taberd, đường Gia Long. Giám đốc S Giáo Dc Thành Ph là Phm Chánh Trc, sinh viên trường Đại Hc Khoa Hc Sài G̣n, thoát ly  theo Mt Trn Gii Phóng năm 1968. Anh là người ch tŕ khóa hc. Các hc viên được chia thành tng t. Tôi chung t vi anh Phan Bu Giá, trước 75 là hiu trưởng trung hc Ging Trôm, Bến Tre. Sau nhng bài ging chính tr do cán b S Giáo dc ph trách, mi t chúng tôi tho lun. Cui cùng , mi người trong t làm bài thu hach và đọc lên cho tt c người trong t nghe. Anh cán b ph trách ngày thu hoch lng tai nghe tôi đọc bài thu hoch và nói tôi đưa cho anh bài thu hoch ca tôi. Phan Bu Giá nói nh vi tôi:"Bài thu hoch ca mày viết hay quá, cán b chu ri đó."

Măn khóa hc chính tr, tôi v pḥng Giáo Dc Qun 4  th́ anh H Hu Tâm, bn ca tôi t trước 75, đang làm cán b đó dn tôi đến trường Nguyn Trăi gii thiu tôi vi anh Hi, hiu trưởng đó. Thế là tôi tr thành "giáo viên" trường nguyn Trăi k t đó.

Tôi v dy trường Nguyn Trăi t niên khóa 1977-1978, lúc đó anh Hi là hiu trưởng, anh là Ha Doanh Trung là hiu phó hc v,  anh Phm Văn Mạnh là hiu phó lao động, anh Xương cũng là hiu phó nhưng phụ trách công tác ǵ tôi đă quên. Anh Mnh thy tôi c̣n tr nên mi tôi vào ban lao động ca anh. Thế là ngoài gi dy hc , thnh thong tôi dn hc sinh đi làm lao động trong sân trường: lót gch nhng ch ngp nước, lượm rác, quét dn...nhng vic trước 1975 là ca lao công trường. Lao công trường là chú By và ch Bé, bây gi được gi là bo v. Trường có ban đời sng do mt giáo viên ph trách để lo mua nhu yếu phm: tht, đường, bt ngt,thuc lá,  vi vóc,  ...v phân phi cho giáo viên. Đến ngày phân phi nhu yếu phm th́ trường tr thành cái ch để mi người đến mua hàng. Vic này chưa bao giờ có trong trường hc min nam trước năm 1975. Ngày đó lương giáo sư dư dă, ai mun mua sm ǵ th́ c ra các ca hàng bên ngoài. Bây gi lương giáo viên khi bt đầu vào biên chế ch có 60 đồng nếu ra ngoài mua hàng th́ chng đủ dùng cho bn thân, nói chi đến gia đ́nh. Trước khi đi học tp v tôi có bu đứa con trai, khi v th́ nàng sinh thêm cho tôi mt đứa con gái na. C nhà 4 người sng vi s lương đó tht là cht vt.

C̣n nh mt đêm tôi đang dạy hc lp b túc văn hóa trường Nguyn Trăi th́ thng em v chy vào trường  báo tin v tôi đă chuyn bng, người nhà đă đưa nàng vô nhà bo sanh Bích Liên đường Bến Vân Đồn , hm Ch Phước gn Cu Chông. Tôi lt đật cho hc sinh ngh hc và chay lên nhà bo sanh. Đang ngồi ch bên ngoài không bao lâu th́ cô m bước ra cho biết v tôi đă sanh. Nh́n thy tôi đang hồi hp ch đợi để biết v tôi sanh con trai hay con gái, cô m cười nói"ông đừng lo na, bà y sanh con gái".  Tht t́nh đang mong muốn có mt đứa con gái cho cân bng v́ nếu có thêm mt thng con trai na th́ chúng quy chu sao ni. Sáng hôm sau tôi ra ch Hăng Phân gn nhà bo sanh Bích Liên để mua mt cái núm vú cao su cho con gái tôi li nhm gian hàng ca mt em hc sinh n ca trường. Em hi tôi" thy mua núm vú làm ǵ?" làm tôi ngượng chín c người.

Đầu năm 1979 , sau khi bộ đội Vit Nam đă chiếm đóng toàn b Kampuchia (Cao Miên) đuổi quân Khmer Đỏ vào rng, Mt bui sáng, tt c giáo viên chúng tôi được triu tp vào trường Nguyn Th Minh Khai (n trung hc Gia Long cũ) để hc tp chính tr. Chúng tôi ng ngàng khi ch đề khóa hc này là để chng "bn bành trướng" Bc Kinh. T trước tôi biết chính Liên Xô và Trung Quc đă giúp đỡ cho min Bc trong chiến tranh Vit Nam đến thng li năm 1975. Bây gi ti sao li có vic chng Trung Quc?

Ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc xua quân đánh vào các tnh phía bc Vit Nam và Đặng Tiu B́nh tuyên b là cho Vit Nam mt bài hc. Đó là bài hc ti sao Vit Nam dám xâm chiếm Kampuchia.Gn mt tháng sau quân Trung Quc mi rút v nước sau khi tàn phá mt s thành ph, th trn gn biên gii và sát hi nhiu người dân Vit Nam vô ti. Thương vong cả hai phía lên ti vài chc ngàn người.

Giáo viên và hc sinh trường Nguyn Trăi được lnh xung Nhà Bè đào đất để làm nhng pḥng th. Anh Mnh và tôi trong ban lao động phi "động viên" các em  tích cc đào đất. Người ta đề pḥng chiến hm Trung Quc theo ḍng ḶngTào tiến vào Sài G̣n. Chuyn này không bao gi xy ra, duy thy tṛ chúng tôi khi đi th́ qun áo sch s, khi v th́ qun áo lm lem bùn śnh.

V sau, anh Hi đổi đi nơi khác, ch Mai sau khi ngh h sn v thay thế làm hiu trưởng, anh Xương v́ là người gc Hoa nên không c̣n làm hiu phó và ch Lch v thay. Thy hoàn cnh khó khăn của gia đ́nh tôi, ch Mai cho v tôi vào trường làm căn tin như một nhân viên ngoài biên chế để kiếm thêm thu nhp. Tôi cũng bắt đầu m các lp nhà dy thêm t luyên thi vào lp 10, tt nghip ph thông cho đến luyn thi vào đại hc. Tôi mi thêm anh Phan Văn Phùng dy toán, anh Tôn Tht Chng dy hóa, Trn Xuân Hi dy lư, Nghiêm Dũng dạy văn phụ giúp tôi. Anh công an khu vc đến nhà tôi hi tôi dy hc có giy phép không,  tôi tr li là tôi ch "ph đạo" (dy kèm) cho các em hc yếu. Như vậy anh ta không có lư do ǵ để làm khó d tôi.

Mt điều lư thú trường Nguyn Trăi là tôi gp li rt nhiu bn  đồng nghip là đồng  môn  toán ca tôi : Hunh Hoa, sau làm hiu trưởng; Nguyn Thanh Bá, hin qun 7, Sài G̣n; Nguyn Văn Hồng, đă mt; Trương Đức Ḥa, nay hm Ch Phước, Bến Vân Đồn, qun 4: Bùi Quc Vượng  nay hi ngoi. Cũng tại trường Nguyn Trăi tôi gp li mt s đồng nghip quen biết hay tng dy chung mt trường khác trước dó như anh Hùynh Thành Tâm tc nhà văn Huỳnh Phan Anh, em r ca bn tôi, nay M: ch Nguyn Mng Thúy, dy chung vi tôi ti Trà Vinh hin cũng ở M, tôi có gp ch trong dp d Đại Hi Nguyn Trăi nam Cali năm 2011; anh Đoàn Viết Biên, tng dy chung vi tôi Trà Vinh và Biên Ḥa; Mai Khc Bích, dy chung mt s trường tư Sài G̣n trước năm 1975, nay đă mt.

Đa số giáo viên dy cùng thi vi tôi trường Nguyn Trăi đều được đào to trong min Nam tr mt s ít gi là giáo viên chi vin đến t min Bc như chị Mai, ch Lch, cô Thc, anh By...Nhng người k cu xut thân t đại hc sư phạm Sài G̣n trước năm 1975 ngoài nhng người tôi quen biết k trên, tôi c̣n nh  anh Trung, anh Mnh, anh Can, anh Chung, anh Bích, anh Cm, anh Chng, anh Phùng, anh Khoan, anh Ung Thành Hi, anh Phm Gia Tuyên, anh Vũ Tuyên,  anh Hiu, anh Lê Triu Vinh, anh Ngc, anh Trn Thun, anh Đoàn, anh Tám....và các chi như chị Bích Hà, tôi cũng gặp M năm 2011, chị Diu T, ch Thy (v anh Bá), ch Vinh, ch Minh Châu...C̣n nhân viên văn pḥng tôi c̣n nh ch Cúc làm thư viện, ch Sen thư kư; tôi cũng gặp hai ch này Cali, ch L, anh Châu nay đă mt. Tôi cũng nhớ cô Thng dy n công; anh Vinh, anh Phong và cô Phượng dy th dc; anh Vinh M nay đă mt. Ngoài ra v sau có mt s thy cô giáo tr v trường như Trần Xuân Hi, Chí, Quân, cô Lan...

Năm 1979, sau việc Trung Quc phát động chiến tranh chng Vit Nam, chính quyn ban lnh tng động viên thanh niên t 18 đến 35. Tôi và anh Ngc dy s địa là hai thy giáo thuc "đợt sng cũ" nhưng c̣n tr phi ra đăng kư nghĩa vụ trường Dân Cường. Dĩ nhiên chúng tôi không được "trúng tuyn" v́ là sĩ quan chế độ cũ.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhà nước ch trương hợp tác xă hóa các doanh nghip tư nhân. Ba tôi dp b bng hiu tim may Hunh Tân ca ḿnh, kết hp tim may Phước Li ngoài đường Tôn Đản làm hp tác xă may mc. T mt ông ch ba tôi tr thành như một người làm công, sáng ti nhà chú Phước Li may ct, trưa về nhà ăn cơm rồi tr ra tiếp tc. Ba tôi thy mt th́ gi mà thu nhp chng bao nhiêu nên mt thi gian sau ba tôi rút khi hp tác xă v nhà m tim tr li nhưng không đề bng hiu na. Các tim vàng KIm Hoa, Kim Phát, Hu Tín và Kim Trang đóng ca v́ không được phép kinh doanh. Chú Hu Tín bày bán thuc rê trước nhà.

Ch hiu trưởng Mai ly lư do v tôi không phi là công nhân viên ca trường nên ly căn tin lại cho ch Bé ph trách. V tôi đặt mt cái bàn trước ca nhà ba tôi để bán sinh t. Lúc đó v chng tôi nhà v tôi trong ch Cu Cng. Con gái tôi mi được by tám tháng tui nên v tôi để nhà nh mt đứa em v trông coi giùm. Bui ti, nếu không có gi dy b túc văn hóa, tôi ra quán sinh t ph v tôi. Mt đêm, khi v nhà và lên lu chúng tôi ht hong khi bt gp con gái tôi đang ḅ t ca pḥng ra gn ti cu thang. V tôi bng con tôi lên và khóc ngt. Ch mt chút na th́ con tôi s rơi xuống cu thang. Th́ ra d́ nó d nó ng trên giường xong th́ yên chí b đi thâu hi. Con tôi thc gic lăn té xung sàn và ḅ ra ca. May là chúng tôi v kp. V tôi quyết định không b con đi bán sinh t na. V tôi bày bàn ghế trước ca nhà bán bia hơi. Chiều nào vy, sau khi đi dạy v tôi và Trn Xuân Hi cũng làm vài ly quán bia mini trước ca nhà tôi.

Ít lâu sau m v tôi ny ra sáng kiến m mt quán nhu. Chúng tôi đồng ư v́ má v tôi nu ăn rất ngon. Tôi mướn sân nhà cô Gái, trước 75 cha m cô m va bán cây đường Tôn Đản, khu vc phường 14. Bui sáng v tôi đi chợ Bến Thành mua các th cn thiết v cho m v tôi chun b. Bui chiu, quán m ca, m v tôi là đầu bếp chính, v tôi ph bếp c̣n tôi làm người chy bàn và tính tin. Dn dn quán tôi đông khách, tôi phi mướn thêm người ph. Đối din quán nhu ca tôi là quán nhu ca ông Lâm Tn, ông ta là mt thy đờn có tiếng trong gii ci lương. Sau này má v tôi đi buôn hàng tnh nên v tôi tr thành đầu bếp chính ca quán.

Gn Tết năm đó, cô Gái đ̣i tăng tiền mướn ch và không cho chúng tôi bán trong nhng ngày Tết. Do đó, sau Tết tôi mướn sân nhà ca ông Bn đối din phường đội phường 10 để m quán. Ông Bn là người Bc di cư, có mt đời v trước ngoài Bc, vào Nam ông ly mt người v trong này và có mt con gái. Ti ch mi này, khách quá đông nên chúng tôi phi mướn thêm vài người để ph vic trong s đó có bà Lũy, mà khách quen trong vùng thường gi là Mai L Huyn. Ngày nay, bà y mc bnh tâm thn, năm ngủ lang thang ngoài đường; ln nào v Vit Nam v tôi thường cho tin bà mc dù bà y không c̣n nhn ra chúng tôi na. Ngoài ra chúng tôi c̣n mướn ch em con Gái Xm và thng Thung ph vic cho chúng tôi. Khi m con Gái Xm g nó ly chng, nghe nói nó không cho chng nó ng chung mà đạp thng này xung giường. C̣n thng Thung v sau thành bê đê.

Quán tôi có mt món đặc sn: chim s rô ti, ăn rất ḍn và béo. Tôi nghĩ ra ḿnh nên đặt tên quán là Chim S. Đúng là mt cái tên định mnh: quán tôi di đổi t ch này đến ch khác như con chim sẻ nay đậu cành này, mai đậu cành kia. T đường Tôn Đản đến đường Đỗ Thanh Nhơn; từ qun 4 sang qun 1 ri qun 3, tr v qun 1 cui cùng tr li qun 4; t Sài G̣n, Vit Nam sang Montréal, Canada. Ngay khi vượt biên, va đặt chân lên đảo Pulau Bidong tôi nghe ai đó gi to: Chim S.

Tôi nh Chí, dy lư trường Nguyn Trăi v giùm cái bng hiu Chim S cho tôi. ch ông Bn, quán tôi có mt người khách sau tr thành bn tôi; anh Hi Vân, ha sĩ cho đoàn kch Kim Cương, một người mà ai trong gii ngh sĩ đều biết. Anh có mt người v nh hơn anh gần 20 tui là mt ca sĩ. Cũng v́ s chênh lch tui tác đó mà khi sang M người v tr đă b anh dù hai người đă có vi nhau hai đứa con. Trước khi anh mt, tôi có dp ghé qua Cali thăm anh. Hôm anh đến quán tôi, anh đi với n ca sĩ Giao Linh.

sân nhà ông Bn không bao lâu, quán tôi phi di ch khác v́ v ông Bn không chu được s n ào ca quán nhu. Tôi di quán xung sân nhà ch Kim, cũng trên đường Tôn Đản thuc phường 15 G̣ Bà M, đối din xéo phường đội 8, nay là góc đường Vĩnh Hội và Tôn Đản. Nhm mùa mưa nên mi ln có mưa, nước mưa ngập sân, khách nhu phi ngi chm hm trên ghế. Ba v tôi thy vy, ông đi kéo lá v lp mái che cho quán tôi. Lúc này v́ quán quá đông khách nên tôi dp các lp dy thêm nhà để ph giúp v tôi quán. Ban đầu khi c̣n nhà bên v trong ch cu Cng, bui ti người làm cho tôi ly xe đẩy ch đồ ca tôi đẩy hai đứa con tôi ra quán, giăng mùng cho chúng ng trên xe ti ch. Khi dp quán, hai v chng tôi mi người nách mt đứa v nhà. Ti nghip, tui thơ của hai đứa con tôi phi sng trong cc kh. Sau này, có kha khá tin tôi thuê nhà trong hm cà phê Meilleur Goût và mướn cô Út ( người bà con ca tôi) gi hai đứa con tôi. quán này, ba v ca Trn Xuân Hi , dy lư trường Nguyn Tri thường xung nhu trước khi ông định cư ở Canada.

Gn nhà ba tôi có quán cà phê Bch Tuyết, ông ch quán cũng là ch thu cho mướn xích lô máy. Sau 75, ông không kinh doanh ǵ na. Mt hôm ông xung quán tôi hi tôi có mun thuê nhà ông để di quán v đó không? Nghĩ rằng quán ḿnh thuê trước sân nhà người ta hoài rt bt tin trong lúc nng mưa nên tôi quyết định di quán v nhà bác Bch Tuyết đường Đỗ Thành Nhơn cho khang trang, lịch s hơn.

Quán Chim S ca tôi c di ch hoài như thế nhưng vẫn không mt khách v́ trước khi di ch tôi báo trước cho khách biết đồng thi dán thông báo trên các tr điện. ch nào, ngày khai trương quán tôi cũng đông nght khách. Quán tôi có các món đặc sn như thịt rng: nai, heo rng, nhím, trúc, chn.... và các loài chim: chim s, gà nước, chàng nghch, c cao, le le... không k các món nhu thông dng: cà ri dê, lươn xào lăn, ḅ bóp thu, lu cá hú, lu lươn...Đặc bit có hai món quán tôi rt ni tiếng mà không quán nào có bán là: di lươn và trng mc chiên bơ. Món di lươn làm rt công phu: ct c con lươn, lộn ngược ra để lóc tht, bm nh tht lươn rồi ướp gia v, xong dn tht tr li bên trong lp da để gi nguyên h́nh dng con lươn. Cuối cùng là đem dồi lươn chiên. Món này ăn với bánh tráng, rau sng và mm nêm rt ngon.C̣n món trng mc là mua b phn sinh dc ca con mc, lăn bột khô ri đem chiên vi bơ. Món này ăn với sauce mayonaise rt béo.

V́ bn kinh doanh quán nh