Chương 4-Bn năm dy h Trà Vinh

Tôi tt nghiđại hc sư phm năm 21 tui, c̣n quá tr để di dy hc . Hc sinh mi lên lđệ nht (lp 12 bây gi)  tr nht là 17 tui, nhưng thưng thưng là 18, 19 tui. Như vy tôi ch hơn hc tṛ có 2, 3 hoc nhiu nht là 4 tuôi.  dưi tnh , ngưi ta thưng hc tr, nên có lp hc sinh ln hơn thy. Như lp d nh B2 đầu tiên tôi d trưng trung hc Vĩnh B́nh có anh hc tṛ sinh năm 1943, nghĩa là ln hơn tôi mt tui. Tôi nghe nói có mt giáo sư mi ra trưng, khi đến tŕnh din ông hiu trưng, anh c thp tḥ ngoài ca, ông hiu trưng tưng anh là hc sinh quát bo gi hc sao không vào lp. Lát sau, khi biếđó là giáo sư mđến nhn nhim s, ông hiu trưng phi xin li thy giáo mi. Tôi cũng tng b lâm vào trưng hp tương t như vy nhưng không phi là ti nhim s ca tôi. S là, mt ln v Sài G̣n ngh l, khi tr xung dy và đi ngang Vĩnh Long tôi ghé trưng Tng Phưc Hip thăm anh bn cùng khóa là Nguyn Trng Bđang d đó. Khi đang hi nhân viên  văn pḥng th́ ông hiu trưng xut hin hi tôi: em t́m thy Bi có vic ǵ? Tôi tr li tôi là bn cùng khóa vi anh Bi, sđi ngang đây ghé thăm anh y. Ông hiu trưng v l xin li tôi. Sau này tôi và ông y cùng định cư ti Montréal và tr thành quen biết. Để tránh b hiu trưng hiu lm là hc sinh, tôi quyếđịnh tht cravate khi đi tŕnh din. Mi xung tnh nên t nhà tôi , tôi đi b đến trưng tŕnh diđể nhn nhim s. Dđường, khi tôi đi ngang nhà nào, người ta cũng đổ xô ra ch ch. Tôi mc c cng c ngưi. Th́ ra trong trưng hc sinh đă được tin có mt s thy giáo mi ra trưng s v d đây. H v nhà nói li vi cha m h thành ra cha m h hiếu k mun nh́n mt các ông giáo sư mi.

Hôm đi xe đ̣ xung tŕnh din nhim s Trà Vinh, dđường  nhng nút kim soát cnh sát sau khi đọc s v lnh đi nhận nhim s ca chúng tôi, các anh cnh sát nói vi nhau rng hôm nay sao có nhiu ông đi công tác ǵ mà có s v lnh ging nhau. Tôi mm cưi t nh công tác dy hc ch công tác gi!

Hôm đó tôi đi xuống Trà Vinh vi Hunh Ba, mt hc sinh vđậu Tú Tài 2 mi lên Sài G̣n ghi danh h đại hc văn khoa. Huỳnh Ba là em bà con bên ngoi ca tôi, sn tr xung Trà Vinh chun b để vào hc văn khoa nên làm hướng đẫn viên cho tôi. Hunh Ba và tôi trao đổi nhau, tôi xung Trà Vinh dy s  nhà Hunh Ba, c̣n Hunh Ba lên Sài G̣n hc th́ s trú ng  nhà tôi. Nhà Hunh Ba  Tri Tân A. Má ca Hunh Ba được má tôi gi bng chế. V́ gia đ́nh Hunh Ba là ngưi Hoa nên tôi ln tui hơn Hunh Ba th́ vào vai anh. Ba má Hunh Ba làm ngh bán heo con  ch Trà Vinh. Hunh Ba là mt trong s các hc sinh thế h đầu tiên ca trung hc Vĩnh B́nh. V sau, Hunh Ba đậu vào trưng Cao Đẵng Sư Phm Cn Thơ, ra trưng Hunh Ba v trung hc Vĩnh B́nh dy chung vi tôi và ph trách môn văn các lđệ nht cp.

Nhà Hunh Ba là loi nhà trt, tưng gch, mái ngói đỏ, thm cao, chung quanh có tưng che và có cng vào. Đất nhà dài b sâu. Sau nhà trên là nhà bếp ct riêng. Đối din nhà bếp là giếng nưc và mt dăy chung heo. Hai bác Tư, ba má Hunh Ba mua heo con do mi dưi quê đem lên. Ông bà ch nuôi có vài ngày rđem ra chợ bán.Sáng sm ngưđạp xe lôi mi cho bác Tư chy ti nhà, bác Tư trai đến các chung, la nhng con heo nào mp mp bđem lên xe ch ra ch. Mt lát sau bác Tư gái mđi ra chợ. Trưa hai bác cũng đi xe lôi v, có khi bán hết, có khi c̣n mt hai con heo. Bác Tư trai li b chúng vào chung. Bác Tư gái đă đi chợ trưc khi v để chun b băn trưa. Hai bác ch bán ch có mt bui sáng.

Hai bác có bn ngưi con. Ch Hai là con gái ln, có chng và lúc đó có ba con, ct nhà   phía sau nhà bác Tư và  chung vi ông già chng. Hai v chng ch cũng làm ngh bán heo con như hai bác. Hunh Ba à con trai ln kế ch Hai, hai ngưi con kế là Hunh Văn Giàu và Hunh Thng Li. C ba ngưi con trai đều là hc sinh ca trưng trung hc Vĩnh B́nh. Hunh Ba có mt ngưi bn là Hunh Văn Được, nhà nghèo,  dưi quê lên tnh hc và tá túc  nhà Hunh Ba, ph vi bác Tư trai chăm sóc các con heo. Được chính là ngưi hc tṛ ln hơn tôi mt tui hc lđệ nh B2 mà tôi ph trách ban toán. Nghe nói v sau, Đượđậu c nhân lut, có v giàu và là ch mt cây xăng. Hiện nay Đượ nưc ngoài nhưng không rơ  đâu. Hunh Ba mt v́ đột quy sau khi đánh mt ván c tưng  quán  nưc và trên đường đi bộ v nhà. Hunh Văn Giàu hc vi tôi hai năm đê tam B2 và nh B2, hin v nhà cũ.  Mỗi ln v nưc và xung Trà Vinh, tôi không bao gi quên đếđi chơi với Giàu. C̣n Li th́ hi San Diego, Hoa K. V chng anh ch Hai đu mt hết. Anh ch có ba đứa con  Âu Châu và mđứ Vit Nam.

Cùng ra trưng khóa 1 năm 1965 và cùng v Trà Vinh vi tôi có các anh Nguyn Văn Quan, Huỳnh Bá Lc và Lê Vĩnh Thọ  dy Quc Văn, Trà Văn Gởi và Lê Quc Tn dy Vn Vt, Lê Tn Kit dy S Địa, Vài tháng sau thêm hai anh Trn Kim Hoàng và Lương Văn Kiệt dy Lư Hóa cũng về Trà Vinh, Lúc đó đa số giáo sư mi ra trưng đều c̣n độc thân, ngoi tr anh Th có gia đ́nh, Lê Tn Kit và Tn sng khép kín, chúng tôi nhanh chóng kết thân vi các đồng nghiđang dạy   đây như Nguyn B́nh Tưng dy S Địa , Hunh Đạt Bu dy Triết, c hai ra trưng trưc chúng tôi mt năm, Nguyễn Quang Hin dy Pháp Văn. Bu và Hin là dân "s ti" nên hưng dn chúng tôi hi nhp vào li sng  tnh l.

Gi, Quan, Lc và Lê Tn Kit mưn nguyên mt căn nhà l đường b sông, gn cu Tim Tương. V́ ch nhà thy nơđó không an ninh nên cho các thy giáo mướn vi mt giá rt rĐêm đêm, nhóm  thy giáo tr chúng tôi t t đó nhu nht, ca hát hođánh bài.

Khi tôi vê Trà Vinh th́ tđây có trưng trung hc công lp Vĩnh B́nh dđến lđệ nht, trung hc bán công Trn Trung Tiên dđến lđệ nh và trung hc tư thc Thánh Gioan dđếđệ t. Trưng Vĩnh B́nh nđối din vi doanh tri ca trung đoàn 14, thuc sư đoàn 9 b binh. Trưng Trn Trung Tiên năm song song với trưng công lp và gn sân vđộng. Hiu trưng trưng công lp là anh Hà Khi Hoàn kiêm nhim hiu trưng bán công. Giám hc trưng công lp là anh Nguyn Xuân Nht, khóa đàn anh ban toán ca tôi.

image002.jpg

Trường trung hc Vĩnh B́nh

Năm đầu tiên v trưng trung hc công lp Vĩnh B́nh tôi được phân công dy lđệ nh B2, lđệ nh A2, lđệ ngũ 3, lớđệ ngũ 4 và lp  đệ tht 8  Gi dy bt buđối vi mt giáo sư trung hđệ nh cp là 17 gi nếu có day lp thi, 18 gi nếu không có dy lp thi. Nhng gi c̣n li chúng tôi được lănh tin tính theo s gi gi là lương ph tri. Giáo sư mi ra trưng có ngch trt là giáo sư đệ nh cp hng 4, ch s lương là 470 cao hơn ngưi tt nghip quc gia hành chánh và k sư Phú Th ch có 430. Lương căn bản ca chúng tôi là 7.200 đồng, trong khi lương mt ngưi lính lúc đó ch có 900 đng. Cng vi lương ph tri dy thêm gi tôi lănh được khong 10.000 đồng mt tháng. Tôi đặt cơm tháng  nhà ông xếp nhà đèn có con gái hc trưng công lp. Mi ngày hai ln, có ngưi mang ga men cơm tháng gm cơm trng và 3 món ăn:  canh, xào, mn và mt trái chui tráng ming đến nhà Hunh Ba giao cho tôi. Bà ch nu cơm tháng nói vi tôi: giá cơm tháng cho công chc là 500 đồng, hc sinh là 300 đồng nhưng tính cho thy giáo có công dy con em chúng tôi ch ly 300 đồng như giá hc sinh. Thđúng như câu ca dao: "Mun con hay ch phi yêu ly thy". Tht ra, bác Tư gái, m ca Hunh Ba nói vi tôi để tôi ăn chung với gia đ́nh nhưng tôi l phép t chi v́ không mun làm phin thêm cho bác.

Gia đ́nh tôi  Sài G̣n lúc đó không khá giă lm v́ đông con. Mi tháng khi lănh lương tôi đều ra bưđiện mua mandat 5.000 đồng gi v ph giúp gia đ́nh. Tuy vy vi s tin c̣n li tôi tiêu xài thoi mái. Thưng tôi ít ăn cơm nhà, tôi cùng các bđồng nghip bui trưa th́ đi ăn ở nhà hàng Lc Viên, nơi có mt gánh nem nưng rt ngon bán trưc nhà hàng, hay ăn ở nhà hàng Túy Hương;  bui ti th́ đi nhậ quán Lai Rai có ghế mây, đầđường Tri Tân A hay quán Gió đường b sông hoc quán T Hi gn rp hát. Thành ra ga men cơm ca tôi thưng được tr v bà ch nu cơm tháng. Tôi vn tr đủ tin cơm tháng nhưng bà ch nhđinh trừ ra nhng ba tôi không ăn và thi tin li cho tôi.

Năm đầu tiên, tôi mua mt chiếc xe đạđể đi dạy. Năm sau, tôi nh cu tôi  trong quân đội mua cho tôi mt chiếc xe Honda dame màu xanh trong đợt bán xe honda cho lính. Tôi là ngưđầu tiên có xe Honda  Trà Vinh. Bn tôi, Hunh Đạt Bu s vào cái bng xe và la lên: Ê xe ca thng Ân làm bng mũ .Thờđó các xe gn máy đều làm bng st, duy hng Honda ca Nht s dng mũ cho vài b phđ  xe nh hơn. Năm đó Hunh Văn Giàu hc vi tôi. Sáng nào tôi cũng chở Giàu đến quán Vĩnh Lạăn hủ tíu, ung cà phê sđá ri vào trưng, tôi vô lp dy c̣n Giàu vô lp hc.

Nhng k niđầđời dy hc ca tôi là hai s kin mt vui và mt bun. Trong bui dy du tiên  lđệ ngũ 3, tôi "b" em Phm Th Duyên "phng vn" khá k. Em là con gái mt v chánh lc s làm vic ti ṭa án Trà Vinh. Em và gia đ́nh t Sài G̣n xung sng  đây theo cha em. Biết tôi là ngưi Sài G̣n, em hi tôi xem tôi có rành nhng đặđiểm ca th đô không? Rp xi nê nào các sinh viên, hc sinh thưng lui ti; đường ph nào cui tun dp d́u tài t, giai nhân; nhà hàng nào có món ḅ kho ni tiếng hay món bún suông tht ngon. Tôi đă tr li chính xác nhng câu hi ca em để chng minh ḿnh là mt ngưi  "Saigonnais" chính hiu con nai vàng. Duyên hi Toronto, Canada và được nhiu ngưi biếđến qua câu chuyn vưt biên bi thm ca em vi nhng ngưđồng thuyn.

K nim th hai là chuyn xy ra  lđệ nh B2. Mt bui sáng, khi tôi đến trưng để dy th́ được anh hiu trưng mi vào nói chuyn. Tôi lng ngưi khi nghe anh nói các hc sinh lđệ nh B2 đă làm đơn gởi lên anh xin đổi ngưi khác thay tôi dy toán lđó v́ tôi dy các em không hiu. T ái ca mt ngưi tr khiến tôi nói vi anh hiu trưng c vic làm theo nguyn vng ca các em. Anh hiu trưng lđầu nói không th gii quyết như vđược. Theo anh làm như vy là to tin l cho hc sinh không thích giáo sư nào th́ xin đổi giáo sư đó th́ c̣n ǵ  k cương nhà trưng. Anh nói, phn anh s bác lá đơn này, c̣n phn tôi hăy xét li cách dy ca ḿnh và t́m cách thay đổi làm sao cho hc sinh hiu bài và có th làm bài được. V nhà tôi suy ngh thy ḿnh quá háo thng, quen t t́m cách gii nhng bài toán khó khi hc trên đại hc mà đem những bài toán khó bt các em hc sinh t gii mà không hưng dn ǵ c. Bây gi tôi hiu ra dy hc sinh ch không phi là đố hc sinh. Ngày hôm sau, đến lp tôi thay đổi hn cách dy. Tôi nh́n thy nhng ánh mt sáng lên ca các em hc sinh, tôi biết ḿnh đă làm đúng thiên chc ca ḿnh. Chuyn xin đổi giáo sư toán ca lđệ nh B2 dn ch́m trong quên lăng. Khong cách gia tôi và các em hc sinh được thâu ngn li. Bây gi các em đă hiu bài và đa số làm được bài. Cui năm học, t s hc sinh đậu Tú Tài 1 ca lp rt cao Tôi như trút được mt gánh nng.

Niên khóa th hai, tôi được anh Hoàn mi dy thêm mt s gi bên trưng bán công Trn Trung Tiên.  Bên trưng công lp, tôi ph trách các lđệ nh B1, đệ nh B2, đệ t 6.Tôi là giáo sư hướng dn lđệ nh B2. Lp này là lp hn hp nam và n, s các em n sinh đếm không đầy các ngón ca hai bàn tay, nhưng ngoài em Nguyn Văn Huệ ra c̣n mt s em khác cũng học rt gii như  Trn Tun Kit, Nguyn Hng Vân,  Thch Ngc Hoài...Kit sau du h Đức có bng cao hc v năng lượng mt tri, định cư  Đức và nay v hưu thưng v Vit Nam chơi và nhng ln tôi v Vit Nam, Kit dùng xe hơi ch v chng tôi và mt vài bn hc ca Kiđi chơi đây đó. Nguyn Hng Vân hi xă Ḥa B́nh, qun Tam B́nh, Trà Vinh là ch tim bán phân bón rt khá gi. Thch Ngc Hoài đă qua đờ Vit Nam. Lp này c̣n có các em n như Nguyn Th Kim Hu, Trn Nguyt Viên, Hunh Th Kim Hng cũng thường gp tôi mi khi tôi v Vit Nam. Kim Hu, Nguyt Viên hi M c̣n Kim Hng  Vit Nam. Lđệ t 6 là lp có mt n sinh sau này là bđời ca ngưi bn tôi. Đám cưi ca hai ngưi t chc năm 1969, lúc đó tôi đă đổi v Biên Ḥa nhưng cũng cố gng mua vé máy bay v Trà Vinh tham d.

Cui niên khóa th hai, nhđịnh hưng các em hc sinh lđệ t chun b ri cp hc ph thông sang cp hc chuyên khoa chn ban A (sinh vt), ban B (toán) hay ban C (văn chương) cho ḿnh, trưng có t chc mt bui thuyết tŕnh để ba giáo sư đại din cho ba ban tŕnh bày nhng ưđiểm ca mi ngành hc. Tôi đưc trưng chn thuyết tŕnh cho ban toán. Vn là mt ngưi say mê toán hc t thi trung hc, tôi son bài thuyết tŕnh rt k lưng hu khuyến khích các em hc sinh không cm thy toán là mt môn hc khô khan. Tôi vn dng khiếu văn chương của ḿnh để bài thuyết tŕnh tươi mát, hp dn ch không khô cng như bn cht ca môn ḿnh dy. Cui bui thuyết tŕnh, em Nghiêm lđệ t 3, ngưi thưng c vũ các bn ḿnh theo hc ban C, tht vng bo vi các bn: thôi thua ri, thy Ân thuyết tŕnh hay quá. Đầu niên khóa sau, s lđệ tam B đông hơn s lđệ tam A và không có lđệ tam C v́ không đủ sĩ số. Không biết vic tôi "khuyến d" các em hc sinh  t hc ban toán là đúng hay sai?

Nhà Hunh Ba đối din vi vưn hoa bà cai Yến. Mi bui chiu, tôi thưng ngi trưc nhà nh́n ngđủ loài hoa đua nhau nở rc r bên kia đường. Mt bui chiu n, vào khong đầu niên khóa dy hc th ba  Trà Vinh,  tôi đang ngồi hóng mát và ngm hoa như vy trưc cng nhà, th́nh ĺnh có mt chiếc xe lôi ngng trưc cng. Nguyn Văn Nhiều, mt ngưi bn cùng khóa và chơi thân vi tôi bưc xung xe. Nhiu vào ban toán đại hc sư phm mt lưt vi tôi nhưng b rt năm thứ nht   li chu chế độ 4 năm nên ra trường sau tôi hai năm. Lúc v Sài G̣n chơi, tôi có r Nhiu khi ra trưng v d Trà Vinh vi tôi cho vui. V́ vy chc là anh xung đây để quan sát t́nh h́nh sinh hot và dy h đây như thế nào.  chơi vi tôi vài ngày, Nhiu tr v Sài G̣n để chn nhim s và lănh s v lnh đi dạy. Vài ngày sau, mt s giáo sư mi ra trưng năm 1967 tới trưng công lp Vĩnh B́nh để tŕnh s v lnh và nhn nhim s. Tôi nhn ra trong s đó có anh Trnh Văn Dĩ, người cùng vào đại hc sư phm mt lưt vi tôi. Dĩ cho biết Nhiđă chn v trưng trung hc B́nh Minh (Cái Vn), Vinh Long nên Dĩ mới v đây. Nhiu v sau đổi sang d trưng n trung hĐoàn Th Điểm, Cn Thơ. Sau 75, anh mc bnh tâm thn nên cuc sng khó khăn dù các con anh đều là bác sĩ. Nhân mt ln v Vit Nam, tôi, Dĩ và mt ngưi bn ca Dĩ xuống Cn Thơ chơi, chúng tôi đă thăm Nhiều và giúp đỡ mt ít cho Nhiu. Vài năm sau tôi được tin Nhiu mt.

S giáo sư mi v Trà Vinh ln này khá đông gm c đệ nh cp và đệ nht cp. Trnh Văn Dĩ dạy toán, Nguyn Văn Lư dy lư hóa và Nguyn Trung Hiếu dy vn vt chơi thân vi nhóm chúng tôi. Phi k thêm trong nhóm chúng tôi có c anh Thành dy nhc. Thành  Vĩnh Long, nhà bên hông trưng Tng Phưc Hip. Mi tun, anh đi xe đ̣ xung Trà Vinh  li  đôi ngày để dy nh trưng công lp. Nhng ngày khác anh  Vĩnh Long dạy nhc cho trưng Tng Phưc Hip và Sư Phm. Hc tṛ thưng gi anh là thy Thành nhng v́ anh m và dáng đi nghiêng v phía trưc. Mi ln lên Vĩnh Long chơi, chúng tôi gn c chc ngưi ng như cá h căn phố nh ca anh. Tđến, anh dn chúng tôi đi đến quán cà phê nhc bên b sông, nơi anh ph trách phn âm nhc. Sau này anh cưi mt cô giáo sinh, hoa khôi ca trưng sư phm Vĩnh Long. Thành tt nghip trưng quc gia âm nhc Sài G̣n nên có ngón đ̣n guitar độđáo. Anh thưng đánh nhng bn nhc  như  La Cumparsita, Back to Sorrento, La Paloma và nhiu bn nhc classic khác cho chúng tôi nghe. Trong nhng ln v Vit Nam, khi đến Vĩnh Long tôi ghé thăm anh Thành. Nhà anh nay đă ct lên nhiu tng và v anh m quán cơm tm dưi nhà. Tôi mng cho ngưi bn ḿnh nay có cuc sng sung túc nhưng không bao lâu sau hai lđi ăn uống vi Thành  nhà hàng n Vĩnh Long và quán hi s qun 4, Sài G̣n lúc tr v Canada th́ tôi được tin anh mt.

Quan và Lc bây gi thuê nhà  đường s 1, Hoàng và Kit thuê nhà ông T Hoàng  mt con đường bên hông ṭa tnh trưng, Tưng  nhà anh Đồng trong hđối din trưng. Trà Văn Gởi thuê mt căn nhà trên đường Cây Du. Nhóm chúng tôi t hp khi th́  nhà này, khi th́  nhà n. Có khi chúng tôi nm xếp cá ṃi h pḥng ca anh Hin trong khu nhà gia đ́nh anh  Thanh L. Cũng có khi chúng tôi t t nhà cô Tư ca Hunh Đạt Bu, gn cu Long B́nh đánh phé  hay nhu nht qua đêm. Cnh nhà cô Tư là nhà anh Bu dy toán. Để phân bit hai ngưi tên Bu, ngưi ta gi là Bu triết và Bu toán.

Năm đầ Trà Vinh, c̣n nh Sài thành hoa l, nên cui tun nào  tôi cũng về Sài G̣n dù mt  nguyên hai ngày th sáu và ch nht ngi trên xe đ̣, ch có mt ngày th by là  th đô. Dn dà nh có bn bè, tôi bt v Sài G̣n mà  li cui tuăn uống vi các bn hay cm tri vi hc tṛ. Chúng tôi và các em hc sinh thưng t chc cm tr Ao Bà Om. Các em n sinh ph trách m thc c̣n các em nam sinh chun b các tṛ chơi. Ln nào kết thúc bui cm tri chúng tôi đềđồng ca bn nhc Shalom ca ngưi Do Thái như để hn ngày v gp li .

Ri tay, phút chia ly,

Bn hi, vui ra đi

Gian khó , ta không n

Luôn nh nhau trong đời,

Bơi, vui đi

Tôi và các bđồng nghip thân thiếđều c̣n độc thân và  tui thanh xuân nên bu nhit huyết tràn đầy nhng lư tưng cao đẹp. Không lo lng v́ v sinh kế vi mc lương dư d, chúng tôi nghĩ đến vic làm sao nâng đỡ vic hc hành ca các em hc sinh và nếu cn, giúp đ nhng em đang gặp khó khăn trong đời sng hng ngày để các em có th tiếp tc vic hc. Ngày cui tun, thay v́ v Sài G̣n chơi, tôi  li Trà Vinh, t chc nhng bui sinh hot ti trưng vi các lp mà tôi là giáo sư hưng dđể dy thêm cho các em nht là các lp thi. Mi ngưi chúng tôi đóng góp vào mt qu giúp em Nguyn Văn T. học lđệ nht B, t quê lên  Trà vinh đi học mà không đủ tiăn ở, phđi làm vic dn dp v sinh  nhà bo sanh Bu Ḥa. Nh đó, em T. có nơăn ở và khđi làm cc nhđể chuyên tâm vào vic hc thi. Tôi đă nh ba tôi may cho em Lê Văn T. bên trưng bán công Trn Trung Tiên mt b complet khi em được hc bng đi du học.

Cui năm 1967 tức là gia niên hc 1967-1968, tôi, Trn Kim Hoàng và Nguyn VănTâm bên trưng công lp; Văn Tường trưng bán công  nhđược lnh nhp ngũ khóa 27 sĩ quan Thủ Đức. Các em hc sinh Trà Vinh chđều thm thía câu: "C lai chinh chiến k nhân hi" nên bn rn , có em không cđược nưc mt trong nhng bui tic hay nhng đêm la tri chia tay vi các thy sp ri bng đen, phấn trng lên đường đi vào ṿng lđạn.

Riêng Tâm không đủ sc khe nên được tr v trưng sm nht. C̣n li ba ngưi chúng tôi sau hơn mt năm khoác áo lính được bit phái tr v dy hc li dù có ngưi không cón nguyên vn như trưc: Hoàng vi cái trán được vá mt miếng plastic và tôi vi hai mănh đạn c̣n trong bng và trên lưng.

Tôi tr li Trà Vinh không c̣n  nhà Hunh Ba na mà cùng Dĩ và Lư mưn nhà ca ch Hunh, dy Anh Văn ở trưng Công Lp. Ba ngưi chúng tôi ng chung trên mt cái giưng ln sát ca s đêm đêm "cùng ngm ánh trăng vàng" qua ca s. C ba đềăn cơm tháng nhà thy giáo Tư chung vi mt s công chc và quân nhân trong tnh. Thy giáo Tư có nhng cô con gái ni tiếng đẹp nên biết bao mc khách, tao nhân ngm nghé.

Mt thi gian sau, Lư đi ở ch khác, Hiếu v  chung vi tôi và Dĩ, Chúng tôi dn sang mt pḥng khác. Tôi và Dĩ ngủ chung mt giưng, Hiếđă cưi v, cũng là giáo sư vn vât, d trưng Tng Phưc Hip, Vĩnh Long, ngủ riêng mt giưng. Cui tun, v Hiếu t Vĩnh Long xuống thăm chồng, tôi phi ly xe Honda ch Dĩ chạy long rong ngoài đường sut ngày cho bn ḿnh được t nhiên.

Hè năm 1969, chúng tôi đi coi thi  các tnh khác. Lương Văn Kiệt, lúc đó đă đổi v Tng Phưc Hip, xung Trà Vinh coi thi và  pḥng chúng tôi. Đầu niên khóa 1969-1970, khi chúng tôi xung Trà Vinh để bđầu niên khóa mi th́ trông thy lá thư ca Lương Văn Kiệđể li trong đó có câu: tao cám ơn ti bây đă cho mưn cái "bn xá" để tao  coi thi. Chúng tôi phá lên cưi v́ Kit nhn xét không sai: ba ông tưng chúng tôi lưi biếng chng bao gi quét dn pḥng . V sau, tôi được tin Kit mt v́ tai nn lưu thông trong lúc dn hc sinh đi du ngoạ Rch Giá khi tuđời c̣n rt tr.

Niên khóa mi chưa bđầu bao lâu th́ tôi nhđược s v lnh đổi v trưng Ngô Quyn, Biên Ḥa. Thế là nhng bui tic tiđưa của các đồng nghip, ca hc sinh các lp làm rơi nưc mt k  li và lưu luyến bưc chân ngưi ra đi. Dù đượđổi v nơi gn gia đ́nh hơn, nhưng bn năm ở Trà Vinh vi bn bè, vi hc sinh tôi có biết bao nhiêu k nim. Trong nhng bui tic chia tay, tôi bùi ngùi đọc li bài thơ tôi sáng tác năm 1967 khi rời trưng đi nhập ngũ. Bài thơ này tôi ly cm hng t bài "Tám ph Sài G̣n" ca thi sĩ Nguyên Sa làm để tng nhng ngưi Trà Vinh thân thương ca tôi.

TÁM NO TRÀ VINH

1

Trà Vinh đi chợ ba nhà lng

Tinh sương thc sm r thđông

Nhp guc khua ḍn như pháo Tết

Gió sm nh lay áo la hng

2

Trà Vinh đi hc trưa nng vàng

Ánh dương treo nón ng miên man

Có trông mái tóc huyn buông xo

Ước vng tương lai đẹp huy hoàng

3

Trà Vinh tha thưt dưi Hàng Me

Áo trng trinh nguyên v rt rè

Bóng nh chân chim xào xc lá

Tiếng hát sơn ca ríu rít v

4

Trà Vinh đi do mát Cây Du

Thp thoáng Sân Bay nhng cánh tàu

Mơ ưc mai sau thành l th

Gót sen đt bưc bến b nào?

5

Trà Vinh phóng Honda tht mau

Hoàng hôn chm chm xung Cu Tàu

Ánh mt ru hn trong điệu nh

Cung môi đeo đẳng khi t́nh su

6

Trà Vinh cm tri Ao Bà Om

Gi t quyến luyến khúc Shalom

Nghe như du t thân phiêu lăng

Bát ngát, bâng khuâng to mt ṿm

7

Trà Vinh ng sm lúc đêm vào

Để đắm say trong gic mng đào

Rèm mi h hng buông mong đi

Ôm p, tưng tiu bóng dáng nào?

8

Trà Vinh th th tiếng yêu đương

Xin  bên nhau khp nđường

Phút giây êm m trôi qua chóng

Dù cách xa ri vn nh thương