Mưa khuya

Na đm thc gic nghe mưa

Như su rơi rng git thưa git dy

Su rơi lai lng đm ngy

Đọng thnh h l chưa đầy hay sao

Na năm như gic chim bao

Tnh cơn c mng nim đau vn cn

(Tri ci to Long Khnhđm mưa cui ma 1975)

 

Đm sinh nht

So ai ct gia đm đng

Khc bun Đm thnh v cng ngy xưa

Lng lng ti đắm trong mơ

Nh ma Sinh Nht nn thơ năm no

Đưa em đi do bến tu

Đen treo sng rc đn cho Cha sinh

Năm nay Sinh Nht mt mnh

Ngm tri sao sng mng mnh ni bun.

(Tri ci to Long Khnh, Noel 1975)

 

Chiu nh

Khi lam chiu ta xa xa

Quyn trong my gi nh nh bng khung

Cn bao lu na đến xun?

Ngy v khng biết đ gn hay chưa

Xa nhau t bui gi mưa

Thot đ su thng ước mơ chp chng

Ướ mơ giy pht tương phng

Tơ duyn căng li dy chng by lu

(Tri ci to Long Khnhcui năm m lch 1975)

 

Xun chia ly

Xun v tri vng bun tnh

Nghĩ thương cho ni lnh đnh phn mnh

Nước nh nay đ thanh bnh

Sao cn chia ct thm tnh na chi

Lm cho l ướt hoen mi

Người c ph tr mi khi đm v

m con trng nh trăng th

Nh người xa cch no n rut gan

(Tri ci to Long Khnhxun năm 1976)