TÁM NẺO BIÊN HOÀ

TruongNgoQuyen.jpg

 

1-Biên Hoà tha thướt cổng Ngô Quyền

Áo trắng trinh nguyên, đôi mắt huyền

Mỹ nhân năm ấy giờ đâu tá?

Vẫn giữ trong ḷng một mối duyên

 

CauGanh.JPG

2-Biên Hoà rầm rập ván Cầu Gành

Xe lửa ưu tiên tiếp viễn hành

Hai đầu rồng rắn xe chờ đợi

Kiên nhẫn chờ trông đến lượt ḿnh

 

PhiTruong.JPG

3-Biên Hoà xé gió sáng phi trường

Những cánh chim trời hướng bốn phương

Áo bay mơ mộng nhiều xuân nữ

Bây giờ lưu lạc chốn tha hương

 

DocSoi.JPG

4-Biên Hoà Dốc Sỏi t́m chút quên

Cuộc đời chinh chiến trăi triền miên

Thương nữ bất tri vong quốc hận (1)

Anh hùng khi bại hận thiên niên

 

ChoBienHoa.JPG

5-Biên Hoà lui tới quán Thu Hà

Không phải cá kho tộ mặn mà

Cũng không v́ món canh chua cá

Mà v́ thấp thoáng bóng Hằng Nga

 

RapBienHung.JPG

6-Biên Hoà xem hát rạp Biên Hùng

Phim Tây, phim Mỹ, phim Hồng Kông

Buổi trưa trốn học vào trong đó

Về nhà cha mẹ biết hay không?

 

CauDongNai.JPG

7-Biên Hoà canh gác cầu Đồng Nai

Hai năm linh thú thật quá dài

Sáng lo tập hợp toàn quân sĩ

Tối đến đốc canh những pháo đài

 

BienHoa.jpg

8-Biên Hoà xa cách mấy mươi năm

Kể từ biến cố bảy mươi lăm

Kỷ niệm ngày xưa c̣n giữ măi

Mong ngày trở lại sẽ ghé thăm

 

Montréal, 15/1/2022

Mến tặng tất cả người Biên Hoà

 

Chú thích: (1) Một câu trong bài thơ Bạc Tần Hoài của Đỗ Mục ư nói người ca kỷ không lưu tâm đến việc mất nước.